NSGP består i skrivende stund av tretten personer, hvorav majoriteten neppe aldri vil ta seg bryet med å skrive noe her.